Podmienky používania webu najlepsiecasino.com

Podmienky používania webu najlepsiecasino.com

 

Vstupom na túto webovú stránku ( ďalej len „web“, alebo najlepsiecasino.com), súhlasíte s podmienkami používania webu, všetkými platnými zákonmi a predpismi v mieste Vášho pôsobenia a ste plne zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo pristupovať na tento web. Materiály na tejto stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochrannými známkami.

Licenčná dohoda

Udeľujeme povolenie dočasne si stiahnuť kópie materiálov (informácie alebo software) z tohto webu na osobné a nekomerčné účely. Takto udelená licencia nie je prevodom vlastníckeho práva a na základe tejto licencie nesmiete:

  • upravovať a kopírovať materiály
  • používať materiály na komerčné účely, alebo na akýkoľvek verejný zámer (komerčné alebo nekomerčné)
  • pokúšať sa o dekompiláciu alebo spätné dekódovanie akéhokoľvek softvéru obsiahnutého do webu
  • odstrániť akýkoľvek copyright alebo iné vlastnícke práva z materiálov
  • preniesť materiály na inú osobu alebo kopírovať materiály na akomkoľvek inom servere.
  • táto licencia končí automaticky, ak porušíte akúkoľvek z týchto podmienok a môže byť vypovedaná kedykoľvek a to bez určenia dôvodu

Herná licencia

Licencovanie hier je chránené partnerskou dohodou medzi webom a príslušným prevádzkovateľom online hier.

Obmedzenie

Web v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia obsahu. Web má len informačný charakter. Užívatelia nemôžu prísť k zisku a taktiež ani k strate. Web nevyžaduje platnú hernú licenciu.

Úpravy a aktualizácie podmienok

Najlepsiecasino.com môže aktualizovať tieto podmienky kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto webu súhlasíte s aktuálnou verziou týchto podmienok.

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 17. 5. 2018

Scroll to top