American Roulette online 

American Roulette je klasická ruleta, ktorá ponúka stávky na dráhu a možnosti obľúbenej stávky. Koleso rulety má 38 políčok označených číslami 0 – 36 s dodatočným číslom 0. Cieľom hry je uhádnuť, do ktorého políčka dopadne guľôčka po roztočení kolesa.

Uzatváranie stávok v American Roulette

 • Ukázaním na rôzne pozície na stole môžete zvýrazniť jednotlivé stávky.
 • Pri zvýraznení stávkovej pozície sa objaví okno zobrazujúce minimálny a maximálny limit pre danú stávku.
 • Ak chcete uskutočniť stávku, vyberte hodnotu žetónu a kliknite na číslo alebo na stávkovú pozíciu na stole. Ďalšími kliknutiami pridáte do vybranej stávky požadovaný počet žetónov rovnakej hodnoty.
 • Ak sa zobrazujú aktívne šípky ukazujúce vpravo alebo vľavo od žetónov, kliknutím na ne zobrazíte ďalšie hodnoty žetónov, s ktorými môžete staviť.
 • Po vložení stávky môžete ukázať na žetóny na stole, aby ste zobrazili celkovú hodnotu stávky a celkovú výplatu v prípade výhry.
 • Po umiestnení svojej stávky kliknite na tlačidlo SPIN, aby ste spustili herné kolo. Gulička bude následne vhodená do kola rulety.
 • Ak stávka prekročí stávkový limit alebo limit stola, funkcia Automatická úprava stávky automaticky upraví stávku na najvyššiu možnú hodnotu. Ak chcete aktivovať túto funkciu, otvorte nastavenia hry.
 • Keď gulička pristane, oznámi sa víťazné číslo a všetky stávky budú vyplatené.
 • Koleso možno roztočiť bez toho, aby sa uskutočnili nejaké stávky.
 • Pri stávkach umiestnených na Red/Black, Even/Odd alebo High/Low, ak je výsledok 0 alebo 00 sa prehráva celá suma umiestnenej stávky v danom kole.

Typy stávok

V tejto hre môžete uskutočňovať vnútorné stávky, vonkajšie stávky a stávky na dráhu.

Vnútorná stávka

Vnútorné stávky sú stávky na konkrétne čísla na rozložení stola. Vnútorné stávky zahŕňajú:

 • Presná. Presná stávka je stávka uzatvorená na jediné číslo. Na uzatvorenie Presná stávka umiestnite žetón na konkrétne číslo na stole.
 • Rozdelená. Rozdelená stávka je stávka na 2 susedné čísla. Rozdelenú stávku uskutočníte umiestnením žetónu na čiaru medzi ľubovoľnými 2 susednými číslami okrem čísel 0 a 2 alebo 00 a 2. Na tieto susedné čísla nemožno umiestniť rozdelenú stávku.
 • Three line (ulica). Stávka three line (ulica) je stávka na rad 3 čísel. Ak chcete umiestniť stávku na ulicu, položte žetón na čiaru na začiatku niektorého z 12 radov.
 • Môžete tiež uskutočniť stávku na rad 3 čísel (ulička) na čísla 0, 1, 2 alebo 00, 2, 3 alebo 0, 00, 2 umiestnením žetónu na spoločný roh 3 daných čísel.
 • Horný rad. . Stávka na horný rad je stávka na prvých päť čísel 0, 00, 1, 2, 3. Stávku na horný rad uskutočníte umiestnením žetónu na roh čísel 0 a 1.
 • Roh. Rohová stávka je stávka na 4 čísla. Na uzatvorenie rohovej stávky umiestnite žetón na roh pretínajúcich sa 4 čísel.
 • Dvojrad. Stávka na dvojrad je stávka na 6 čísel – 2 rady 3 čísel, okrem čísel 0 a 00. Stávku na dvojrad uskutočníte umiestnením žetónu na začiatok čiary, ktorá oddeľuje 2 rady.

Vonkajšie stávky

Vonkajšie stávky sú stávky na vonkajších častiach stola, kde sa nachádzajú skupiny čísel. Vonkajšie stávky zahŕňajú:

 • Stĺpec. Stávka na stĺpec je stávka na 12 čísel – 1 stĺpec 12 čísel. Stávku na stĺpec uskutočníte umiestnením žetónu na jednu z 3 oblastí s označením 2:1.
 • Tucet. Stávka na tucet je stávka na 12 čísel, 4 rady 3 čísel. Na uzatvorenie stávky na tucet umiestnite žetón na jednu z oblastí označených ako 1. 12, 2. 12 alebo 3. 12.
 • Červene / Čierne. Stávka na Červenú alebo Čiernu je stávka na 18 čísel. Buď na všetky červené čísla alebo všetky čierne. Na uzatvorenie tejto stávky umiestnite žetón na neoznačené červené alebo čierne plochy.
 • Párne/Nepárne. Stávka na párne alebo nepárne je stávka na 18 čísel – na všetky párne čísla okrem čísel 0 a 00, alebo na všetky nepárne čísla. Stávku na párne alebo nepárne uskutočníte umiestnením žetónu na oblasť s označením Párne alebo oblasť s označením Nepárne.
 • 1-18/19-36. Stávka 1-18 alebo 19-36 je stávka na 18 čísel – na prvých 18 čísel okrem čísel 0 a 00, alebo posledných 18 čísel. Stávku 1-18 alebo 19-36 uskutočníte umiestnením žetónu na oblasť s označením 1-18 alebo oblasť s označením 19-36.

ZAHRAJTE SI AMERICAN ROULETTE ZDARMA ALEBO O PEŇAŽNÉ VÝHRY PRIAMO V OMNI SLOTS CASÍNE.

Scroll to top